Северо-западный

Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова

Кафедра акушерства и гинекологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова

объявления

График

 

График промежуточной аттестации

клинических ординаторов

(12.02.20) 

 

ФИО

Время

получения

билета

Время

начала

ответа

 

 

 

 

КО 2

Гогичашвили К.Э.

16:00

16:00

КО 2

Татаренко М.В.

КО 2

Журавлева Е.С.

 

 

 

 

КО 1

Бакурадзе М.Г.

16:15

16:15

КО 1

Шило М.М.

КО 1

Бойкова Ю.С.

 

 

 

 

КО 2

Абрамова Я.А.

16:15

16:30

КО 2

Скрябнева Т.С.

КО 2

Аверьянова И.Е.

 

 

 

 

КО 1

Горкина Я.Р.

16:30

16:45

КО 1

Турдиева Ф.Ф.

КО 1

Печёнкина А.И.

 

 

 

 

КО 2

Гусейнова З.Р.

16:45

17:00

КО 2

Царалунга Е.В.

КО 2

Иванова А.

 

 

 

 

КО 1

Клюкина А.

17:00

17:15

КО 1

Еловская Т.А.

КО 1

Шахвердиева Г.

 

 

 

 

КО 2

Амаева С.Ш.

17:15

17:30

КО 2

Шельтинг В.С.

КО 2

Цветова Е.С.

 

 

 

 

КО 1

Вагина К.В.

17:30

17:45

КО 1

Мухтарова Е.

КО 1

Урмат А.

 

 

 

 

КО 2

Буденкова В.В.

17:45

18:00

КО 2

Омарова Ш.А.

КО 2

Мамутова К.Т.

 

 

 

 

КО 1

Перкова Д.А.

18:00

18:15

КО 1

Балдина А.

КО 1

Прикулис Е.

 

 

 

 

КО 1

Гаджиева Г.

18:15

18:30

КО 1

Арутюнян А.А.

 

 

 

 

КО 1

Мамаева А.А.

18:30

18:50

КО 1

Попова М.М.