Северо-западный

Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова

Кафедра акушерства и гинекологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова

объявления

КО 1 - занятия

Рейтинг КО 1 (набор 2019) - занятия - весна 2020 

Ф.И.О.

АК (1)

АК (2)

Заб-я

печени,

почек

Остр.

живот

в акуш.

БА и

ССЗ

в акуш.

Акуш.

опер-и

Преэк-л.

HELLP

ИЦН

Прежд.

роды

Анемия.

ГБПиН

Акуш.

травм-м

Сумма баллов

за все занятия

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

Шило М.М.

60

21

8

15

17

25

28

20

48

31

273

2.

Арутюнян А.А.

12

13

12

20

19

11

56

26

14

54

237

3.

Бойкова Ю.С.

51

11

6

7

14

38

21

32

41

12

233

4.

Горкина Я.Р.

16

49

8

10

12

16

54

20

24

11

220

5.

Смирнова М.М.

18

2

15

8

34

11

27

12

29

41

197

6.

Печёнкина А.И.

1

46

1

19

10

13

43

29

10

21

193

7.

Мухтарова Е.

8

16

12

4

14

43

23

40

16

16

192

8.

Прикулис Е.

12

13

34

41

19

15

15

14

15

13

191

9.

Мамаева А.А.

12

15

8

15

16

14

29

13

9

46

190

10.

Еловская Т.А.

7

14

23

21

12

19

28

20

24

19

187

11.

Перкова Д.А.

7

4

7

7

8

40

22

44

25

17

181

12.

Вагина К.В.

8

5

21

32

13

13

28

18

12

30

180

13.

Гаджиева Г.

0

11

4

16

42

7

28

13

22

29

172

14.

Шахвердиева Г.

24

13

6

12

4

24

24

14

26

14

161

15.

Балдина А.

10

8

28

9

14

8

2

14

40

7

140

16.

Турдиева Ф.Ф.

4

20

1

11

7

11

31

16

12

26

139

17.

Урмат А.

4

8

4

4

7

32

8

26

34

4

131

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10