Северо-западный

Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова

Кафедра акушерства и гинекологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова

объявления

все темы

Отработки клинических ординаторов 2 года обучения

- осень 2019

Ф.И.О.

Метод.

диагн.

Фарм.

в гин.

Гипер-

плас.

проц.

Энд.

бол.

НМЦ

ЗППП

Гин.

опер.

Нар.

пол.

разв.

Аборт

БТШ

ВЗОМТ

Конт.

(1)

Конт.

(2)

Количество

отработок

02.10

09.10

17.10

24.10

30.10

06.11

13.11

20.11

27.11

04.12

12.12

19.12

Тест

Собес.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Абрамова Я. А.

 

Т

 

 

 

 

 

 

C

н/б

н/б

Т

4

1

2.

Аверьянова И. Е.

 

 

н/б

Т

 

 

 

 

C

 

 

 

2

1

3.

Амаева С. Ш.

 

Т+С

 

Т

 

 

Т

 

С+Т

 

 

Т

5

2

4.

Буденкова В. В.

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

 

1

-

5.

Гогичашвили К. Э.

 

 

 

н/б

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-

6.

Гусейнова З. Р.

 

Т

С

 

 

 

 

 

 

 

н/б

н/б

3

1

7.

Журавлева Е. С.

 

Т

С

 

 

 

 

 

C

 

 

 

1

2

8.

Иванова А.

С

Т

 

Т

 

 

 

 

C

 

Т

 

3

2

9.

Мамутова К. Т.

 

Т

 

 

 

 

Т

 

C

 

 

 

2

1

10.

Омарова Ш. А.

С

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

11.

Скрябнева Т. С.

 

Т

 

Т

Т

 

Т

 

C

 

 

 

4

1

12.

Татаренко М. В.

 

 

С

 

 

н/б

 

 

C

 

 

 

1

2

13.

Царалунга Е. В.

 

Т

 

Т

 

 

 

 

C

 

 

н/б

3

1

14.

Цветова Е. С.

С

 

С

 

 

 

 

 

С+Т

 

Т

Т

3

3

15.

Шельтинг В. С.

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

-

1

 

 

02.10

09.10

17.10

24.10

30.10

06.11

13.11

20.11

27.11

04.12

12.12

19.12

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

       Т – повторноетестирование по теме занятия

       С – устноесобеседование по теме занятия